Out to sea. The Plastic Garbage Project

  • Categorí­a:
  • Data: 13 novembro 2014-1 marzo 2015
  • Cliente: Desoños

Colaboramos na montaxe da exposición na sede da Fundación Barrié en Vigo, unha mostra que chegou dentro dun container ao porto da cidade por transporte marítimo.

Reflexionar sobre o impacto na contaminación nos océanos. Esa era a intención da exposición Out to sea, organizada pola Fundación Barrié na súas sedes de Vigo e A Coruña. Colaboramos na montaxe da exposición en Vigo, unha mostra que chegou dentro dun container ao porto da cidade por transporte marítimo.